10.08.2022

Zakup działki pod budowę domu – kilka praktycznych wskazówek

Poszukiwanie idealnego miejsca pod budowę domu może zająć naprawdę sporo czasu. Zakup działki bywa szczególnie trudny wtedy, gdy kierujemy się ściśle określonymi kryteriami. Te mogą być bardzo różne – od ograniczonego budżetu, jakim posługuje się inwestor, po określoną lokalizację, powierzchnię, nachylenie, czy sąsiedztwo.

Poza indywidualnymi preferencjami, jakie każdy z nas może mieć przy wyborze działki, jest jeszcze kilka innych istotnych kwestii, na jakie warto zwrócić uwagę. Pamiętając o nich, możemy ustrzec się wielu problemów.

Zakup działki i MPZP

Przede wszystkim warto sprawdzić, czy na terenie, który chcemy nabyć z przeznaczeniem na budowę domu, taki budynek będzie mógł powstać. W tym celu należy udać się do gminy właściwej miejscowo ze względu na lokalizację działki i sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla danego terenu. Znajdziemy tam informacje o tym, jakie przeznaczenie mają określone grunty i jak mogą być użytkowane. Jeśli MPZP dopuszcza budowę domu, w dokumencie znajdą się też wskazówki na temat dopuszczalnego rodzaju zabudowy, nieprzekraczalnej linii zabudowy, wymaganej powierzchni biologicznie czynnej itp.

Jeśli dla danego obszaru plan miejscowy nie został ustanowiony, nie oznacza to wcale, że budowa nie będzie mogła się rozpocząć. Wtedy warto zapoznać się ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z którego dowiemy się, jakie plany może mieć gmina odnośnie interesującej nas działki. Następnie należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla określonej nieruchomości.

Warto w tym miejscu podkreślić, że takie dokumenty jak MPZP i studium dostępne są też na stronach internetowych większości gmin. O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może się natomiast starać każdy, nawet jeśli nie jest właścicielem nieruchomości. Warto postarać się o wydanie takiego dokumentu, zanim zakup działki dojdzie do skutku. W przeciwnym razie może okazać się, że nabędziemy nieruchomość, na której i tak nie będzie mógł zostać wzniesiony budynek jednorodzinny.

Księga wieczysta i jej zapisy

Zanim zdecydujemy się na zakup działki, warto też sprawdzić, jakie zapisy znajdują się w prowadzonej dla niej księdze wieczystej. Dokument taki znajdziemy w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwego ze względu na lokalizację konkretnej nieruchomości. W tym celu należy znać numer księgi wieczystej. Informacji takiej może udzielić właściciel nieruchomości.

Z zapisów księgi wieczystej dowiemy się, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości. Poznamy jej dokładną powierzchnię oraz dowiemy się, czy nie ciążą na niej dodatkowe zobowiązania. Przykładem może być służebność przejazdu albo przechodu przez nieruchomość, która mogłaby spowodować utrudnienia w użytkowaniu nieruchomości. W księdze wieczystej będzie też informacja o hipotece, jeśli takowa ciąży na nieruchomości.

Warto wiedzieć, że numer działki można też sprawdzić samodzielnie w ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji miejscowego starostwa. W tym samym miejscu można też uzyskać informacje na temat typu gruntów na danej nieruchomości.

Zakup działki pod budowę domu to poważna decyzja, która powinna być dobrze przemyślana. Dlatego nie warto podejmować jej pochopnie i koniecznie należy sprawdzić zapisy w ww. dokumentach.

Warto też przeczytać

Dodaj komentarz